Декларация за поверителност

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Бебеборса ЕООД е регистриран в българският Регистър за обработка на личните данни.

Бебеборса ЕООД е вписан в  "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с  идентификационен номер 433551. 

Бебеборса ЕООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Бебеборса ЕООД, която е регистрирана в българският Регистър за обработка на личните данни под № 433551, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от  Бебеборса ЕООД, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя.  Също така, Купувачът си дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от Бебеборса ЕООД, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от българският закон защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, съответно правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да не бъдете подложени на еднолично решение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от закона за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.

Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: Варна, ул.”Оборище“40, ап.86 „Бебеборса ЕООД”, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: Варна, ул. Оборище 40, ап.86 “Бебеборса ЕООД”, според следните цели:

•    преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие със Закона за защита на лицата относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни;

•    уведомление до трети страни на които са били личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат.

Купувачът се съгласява и разрешава на Бебеборса ЕООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответсвие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които Бебеборса ЕООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или от Marketplace партньорите му Стоки и Услуги, застрахователни дружества.

Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Сайта и съответно предоставянето на личните данни, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.

Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

Личните данни, които bebeborsa.com получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката bebeborsa.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на bebeborsa.com, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

Какви лични данни събира и съхранява bebeborsa.com?

В регистъра воден за клиентите на bebeborsa.com могат да се поддържат следните видове данни:

  • Име
  • Фамилия
  • Електронна поща
  • Телефон
  • Адрес

Съгласно  текущо провежданата политика, bebeborsa.com събира за своите клиенти само критично необходимата информация за доставка – имена, адрес и телефон.

В какви случаи, как и от кого могат да бъдат използвани личните ми данни?
Достъп до събираните лични данни на клиентите на bebeborsa.com имат само служителите обработващи поръчки, както счетоводния отдел , доколкото това е необходимо за нормалното осчетоводяване на продажбите на фирмата.Извън регламентираните по-горе служители на фирмата, лични данни могат да бъдат предоставяни и на държавни служби или институции, но само в предвидените от закона случай.

 

 

×
×
×
×

Premium абонаменти

Купувайки Premium абонамент Вие ще може да се възползвате от по-ниски цени, както и от безплатна доставка до офис на Спиди ( теглото на поръчката трябва да е до 10кг ).

Как да стана Premium абонат?

За да виждате цените, които са достъпни за Premium абонати трябва да се регистрирате. В началото на регистрацията изберете "Business type" - Premium. Попъленете всички задължителни полета и след като влезете във Вашият профил ще виждате цените достъпни за Premium абонати. При първа поръчка трябва да имате във Вашата поръчка Premium абонамент ( за една поръчка, за три месеца, за шест месеца или за една година).

×
×
×